Jdi na obsah Jdi na menu
 


Iura in re (2. seminář LS - Servitutes)

24. 2. 2009
SLUŽEBNOSTI

servitus - definice, charakter, dělení (pozemkové a osobní, negativní a afirmativní, continuae a discontinuae), věcná práva k věci cizí (charakteristika)

diversitas, pati nebo omittere, civiliter modo, nedílnost a sousednost pozemkových služebností, trvalý vs. dočasný charakter, rozvazovací pomínka u osobních sl., důvody vzniku, účel cautio

Vznik služebnosti (negotium, deductio, impositio, per traditionem, adiudicatio, usucapio servitutum

Zánik služebnosti (obecné důvody, confusione, consolidatione, remissio servitutis, non utendo, usucapio libertatis, zánik osoby)

Ochrana služebností (žaloby actio confessoria, actio Publiciana, cautio de non amplius turbando + interdikty Uti possidetis, De vi utile, Quod vi aut clam, prohibitoria, operis novi nuntiatio)

Dělení služebností: praediorum, personarum, rusticorum, urbanorum, iura itinerum, iura aquarum, fructus, stoh, iura stillicidiorum, parietum, luminum, usus, ususfructus, habitatio, operae servorum et animalium, servitutes irregulares

Právní zásady ke služebnostem:

Nemini res sua servit.

Praedium est aut serviens, aut dominans.

Servitus in faciendo nequit.

Servitus servitut esse non potest.

Servitus fundo utilis esse debet.

Úkol do semináře (zkuste si promyslet a připravit odpovědi na následující otázky a příklady):

1. Jsou všechny služebnosti mancipační?

2. Zřizovala se služebnost úplatně, nebo bezplatně?

3. Co byly servitutes irregulares? Jaká je jejich právní podstata?

4. Mohla být nehmotná věc (pohledávka) nebo věc zuživatelná předmětem usufructu?

5. Byl fructuarius dominis loco, detentorem, nebo possessorem?

6. Jak mohl být převeden výkon usufructu - onerózně, nebo lukrativně? (pozn. jaký je rozdíl mezi převodem usufructu a převodem výkonu usufructu?)

7. Existovaly výjimky z pravidla, že u usu nesmí uživatel požívat?

8. Komu patřily děti otrokyně, která je předmětem usufructu?

9. Směl v případě usus a ususfructus oprávněný z této služebnosti profitovat živnostensky?

10. Směl oprávněný při habitatio pronajmout některé prostory?

11. K čemu sloužila cautio usufructaria, ev. usuaria?

12. Přikláníte se k názoru, že servitus je quasipossessio, nebo iuris possessio?

Příklady:

Marcus postoupil nebo zanechal Gailovi služebnost vozové cesty (via) přes svůj pozemek. Zodpovězte otázky:

a) Jaký je rozdíl mezi postoupením a zanecháním služebnosti?

b) Jaký obsah měla služebnost cesty?

c) Kdo volil, kudy cesta přes pozemek povede? Podle jakých zásad?

d) Pokud byla již určena trasa cesty a Gaius ji takto používal, mohla být ještě trasa změněna?

Maevius odkázal svůj pozemek Luciovi; požívací právo k tomuto pozemku však vedle Lucia i Horatiovi a Festovi. Zodpovězte otázky:

a) Dostali všichni dědicové stejnou část (podíl) usufructu?

b) Mohl Lucius z tohoto pozemku užívat služebnost?

c) Co se stane s Luciovým podílem ususfuctu, pokud pozemek prodá?

d) Co se stane s usufructem Horacia a Festa, pokud Lucius pozemek prodá?

e) Mohli Horatius a Festus svůj usufruct zahrnout do závěti?


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář