Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní škola - Soukromé právo v proměnách věků

11. 4. 2011

Masarykova Univerzita

    Právnická fakulta

      Katedra dějin státu a práva

si Vás dovoluje pozvat na letní školu na téma:

Soukromé právo v

proměnách věků 

 

Letní škola je určena všem studentům právnických fakult magisterských, doktorských a bakalářských programů.

 

Cílem školy je studentům poskytnout určitý ucelený přehled o vývoji soukromého práva a jeho východiscích od nejstarších dob do r. 1989.

Program přednáškových bloků:

Regulae iuris a vliv římského práva na soukromé právo (Mgr. Miroslav Frýdek)

Vliv římského práva na věcná práva (JUDr. Pavel Salák, Ph.D.)

Vliv římského práva na dědické právo (JUDr. Pavel Salák, Ph.D.)

Vliv římského práva na obligační právo (Mgr. Miroslav Frýdek)

Vybrané otázky českého středověkého závazkového práva (JUDr. Vilém Knoll, Ph.D)

Vis maior a custodia v římském právu a středověkých právních knihách (Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.a JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.)

Savigny, Thibaut a Zeiller – odpůrce, propagátor a autor kodifikací občanského práva v 19. stol. (Mgr. Miroslav Frýdek)

Všeobecný rakouský občanský zákoník ABGB (doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.)

Rekodifikační pokus v první Československé republice (JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.)

Změny v soukromém právu v období Protektorátu Čechy a Morava (JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LLM Eur. Int. Dresden)

Římsko-právní úprava rodinného práva (Mgr. Ivana Stará)

Vývoj rodinného práva od ABGB do roku 1945 (JUDr. Renata Veselá, Ph.D.)

Poválečná úprava práva rodinného (doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.)

Občanské  právo hmotné v období socialismu (JUDr. Ing. Radovan Dávid)

Předpoklady vzniku obchodního práva jako samostatného právního odvětví  (prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc)

Charakteristika hospodářského zákoníku (prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)

Zákoník mezinárodního obchodu (Mgr. Ing. Lenka Doubravová)

Program společenského programu:

Prohlídka pevnosti Špilberk s průvodcem dr. Knollem (vstupné si zájemci hradí sami)

Večerní posezení s lektory a studenty

Promítání filmů:

-          Konto separato – průvodce filmem dr. J. Tauchen

-          Já, Claudius – vybraný díl; průvodce filmem Mgr. M. Frýdek

Poplatek zahrnuje:

-          Sborník s příspěvky lektorů Letní školy s názvem „Proměny soukromého práva“

-          Každý den oběd a coffee break

Možnosti refundace poplatku:

-          pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity je možné proplatit poplatek formou stipendia podle stipendijního řádu

-          pro deset studentů Právnické fakulty Univerzity  Palackého v Olomouci  je možné proplatit poplatek, cestovné a ubytování formou stipendia (bližší informace a přihláška: Mgr. Miroslav Frýdek Katedra teorie práva a právních dějin PF UP, e-mail: miroslav.frydek@upol.cz )